Wat doet de SKT Barneveld?

Na het wegvallen van de muur zijn de grenzen van Wit-Rusland enigszins geopend en zijn directe hulpprojecten mogelijk geworden. In navolging van andere gemeenten is ook in Barneveld een stichting opgericht.

Het belangrijkste doel van de stichting is eens per twee jaar een groep kinderen uit het stralingsgebied van de Tsjernobylramp in Wit-Rusland naar de gemeente Barneveld te laten komen. Daarnaast probeert de stichting in het tussen liggende jaar andere hulpprojecten te realiseren.

Primaire doelstelling

Het verkrijgen van dagelijks eten is voor velen, vooral in de winter, een groot probleem. Daarbij zijn diverse voorzieningen niet meer aanwezig of functioneren deze niet meer door geldgebrek en gebrek aan steun van de overheid.

Omdat de leefomstandigheden in Wit-Rusland zeer slecht zijn en de gezondheid van vele kinderen mede door de kernramp sterk te wensen overlaat, worden kinderen uitgenodigd een aantal weken in de gemeente Barneveld te verblijven om zo even alle ellende achter zich te laten. Ze kunnen dan spelen in een schone omgeving en goed en gezond eten. De kinderen sterken in die ruim vijf weken snel aan.

Ieder jaar wanneer een nieuwe groep kinderen wordt uitgenodigd, wordt er een contract afgesloten met het Departement van Onderwijs te Bychov. Hierin wordt exact vastgelegd welke kinderen en leraressen naar Barneveld mogen komen. In dit contract is een aantal criteria opgenomen waaraan de kinderen moeten voldoen, willen zij in aanmerking komen om naar Barneveld uitgenodigd te worden, namelijk:

  1. Woonachtig in het “Tsjernobylgebied” ;
  2. Voor het eerst naar het buitenland gaan;
  3. Komend uit een armoedig gebied;
  4. Tussen de 7 en 12 jaar oud zijn.

De stichting controleert middels een steekproef of de kinderen aan de gestelde criteria voldoen. Dit gebeurt een half jaar voor de komst van de kinderen naar Barneveld in Bychov zelf. Ook geeft de Stichting dan een informatiemiddag voor de ouders. Dit wordt altijd zeer op prijs gesteld en goed bezocht; vaak is niet eens bekend waar Nederland ligt.

 

Nieuws

Contact opnemen

Stichting Kinderhulp Tsjernobyl Barneveld
Vellerselaan 6
3772 PP Barneveld

Bankrekening: NL83ABNA0929712153

Tel: 0342 - 417 747
E-mail ons

Handelsregister: 090.4105311


Aangeboden door

Fruto internet Amersfoort


© Sponsoring Fruto internet, concepts & design - Webdesign in Amersfoort