Jaarverslag Stichting Kinderhulp Tsjernobyl Barneveld 2021

Inleiding

In 2020 is er door het bestuur besloten om naast hulp te bieden in Wit Rusland ook lokale goede doelen te gaan ondersteunen. Hier is destijds in 2020 al actie op gedaan door kinderen die betrokken zijn bij Hulp Aan Elkaar (Voedselbank Barneveld) een kerst cadeau bon te geven van een plaatselijke speelgoed winkel. Door de vele positieve reacties die we daarop hebben gehad willen we dit verder gaan uitrollen voor de komende jaren.

Vanwege covid is het momenteel nog steeds niet mogelijk om projecten uit te voeren in Wit Rusland. Ook voor 2022 ziet dit er nog niet goed uit om af te reizen naar Wit Rusland om daar hulp te bieden.

Bestuurlijke zaken

In het bestuur zijn er geen mutaties geweest in 2021.

Begin 2021 is er contact gelegd met een stichting uit de gemeente Barneveld om een project te gaan doen. Na verschillende gesprekken met de betreffende bestuursleden te hebben gehad is dit helaas niet doorgegaan vanwege een communicatie stoornis vanuit die andere stichting. Hierdoor hebben heeft stichting SKT in 2021 geen lokaal doel ondersteund.

Het bestuur heeft daarna gelijk doorgepakt en een heel mooi project bedacht voor 2022 en gaat dit project volledig zelfstandig uitvoeren om een tweede teleurstelling te voorkomen.

Activiteiten bestuur

Zoals elk jaar heeft het bestuur van SKT Barneveld weer oliebollen gebakken bij Albert Heijn in Barneveld. Met deze actie bewerkstelligt het bestuur elk jaar weer een mooi financieel resultaat.

Samenvattend

Het bestuur kijkt met gemengde gevoelens terug op 2021, enerzijds vanwege de covid besmettingen in Wit Rusland en anderzijds op het niet doorgaan van het project wat men eerst voor ogen hadden. Daarentegen is het project voor 2022 al bijna volledig geregeld en is hier financieel ook ruimte voor om een hele leuke dag te organiseren voor wederom de kinderen die betrokken zijn bij Hulp aan Elkaar.

Financieel overzicht 2021

Banksaldo 01-01-2021: € 18.418,93

Banksaldo 31-12-2021: € 21.537,54

Ontvangen giften 2021 € 1.340,00

Overige kosten/ uitgaven € 411,39

Opbrengst actie SKT € 2.190,00

Nieuws

Contact opnemen

Stichting Kinderhulp Tsjernobyl Barneveld
Vellerselaan 6
3772 PP Barneveld

Bankrekening: NL83ABNA0929712153

Tel: 0342 - 417 747
E-mail ons

Handelsregister: 090.4105311


Aangeboden door

Fruto internet Amersfoort


© Sponsoring Fruto internet, concepts & design - Webdesign in Amersfoort