De pijlers van de stichting

De hulp die de stichting biedt rust op vier pijlers. Deze pijlers zijn alle vier even belangrijk en onvervangbaar. In alfabetische volgorde zijn dit:

Gastouders
De gastouders of gastgezinnen vangen de kinderen op in de periode dat zij in Nederland zijn. Dat vraagt nogal wat van die gezinnen. Maar de ervaring leert dat de gezinnen ook zelf terugkijken op een onvergetelijke periode.

Gemeente Barneveld
De gemeente Barneveld staat altijd voor de stichting klaar. Voor ontvangsten en voorlichtingsbijeenkomsten en voor veel meer zaken, kan en mag steeds een beroep gedaan worden op de Burgemeester en Wethouders.

Sponsors
Zonder sponsors zouden wij onze activiteiten niet kunnen uitvoeren. Het is elke keer weer een enorme positieve ervaring om te merken dat het bedrijfsleven, verenigingen, kerken en particulieren echt achter het werken van de stichting staat en op deze manier begaan is met de medemens.

Vrijwilligers
Geen enkele stichting functioneert zonder vrijwilligers. In de afgelopen jaren stonden veel vrijwilligers voor de stichting klaar. Als bestuur zijn wij er ons terdege van bewust dat de Stichting Kinderhulp Tsjernobyl het niet zo redden zonder de hulp van deze vrijwilligers.

Uw bijdrage, in welke vorm ook, wordt zeer gewaardeerd en als stichting zullen wij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de hulp daar terechtkomt waar het nodig is.

Nieuws

Contact opnemen

Stichting Kinderhulp Tsjernobyl Barneveld
Vellerselaan 6
3772 PP Barneveld

Bankrekening: NL83ABNA0929712153

Tel: 0342 - 417 747
E-mail ons

Handelsregister: 090.4105311


Aangeboden door

Fruto internet Amersfoort


© Sponsoring Fruto internet, concepts & design - Webdesign in Amersfoort